Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Doelen

Coaching heeft te maken met inzicht verkrijgen in hoe je in het leven staat. Waarom je je doelen wel dan niet bereikt. Hoe je veranderingen in jezelf kunt aanbrengen om je doelen gemakkelijker te bereiken en hoe je nieuwe doelen kun stellen.

Vaak zijn er uitdagingen in het leven. Deze kunnen te maken hebben met je maatschappelijke positie, met je sociale positie als wel, met je lichamelijk of mentaal functioneren. Op alle gebieden kun je doelen stellen en voordelen en behalen door middel van coaching

Maatschappelijke positie

Maatschappelijk wil ieder mens iets neerzetten. Gedurende je hele leven leer je kennis, vaardigheden en houdingen die je daarna kunt gebruiken om je zelf in de maatschappij een plaats te geven. Met kennis zit het meestal wel goed. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen gemakkelijk een cursus volgen die waardoor je kennis toeneemt. Vaardigheden is oefenen van de kennis, daar beginnen de eerste haperingen. Op dat moment komen overtuigingen en de daaraangekoppelde houdingen om de hoek kijken. Zijn deze in overeenstemming met je gestelde doel dan is er geen enkel probleem. Brengen deze je af van je doel dan zul je het gestelde doel moelijk kunnen bereiken. Coaching is dus er op gericht belemmerende overtuigien en houdingen te veranderen, waardoor je je doelen gemakkelijker zult behalen.

Je kunt ook een situatie komen dat oude doelen niet meer voldoen. Nieuwe doelen stellen wordt dan noodzakelijk. In dat geval is is de crusiale vraag: Wat is je droom? In dit geval bied een methode soelaas om je werkelijke droom gewaar te worden, en een juist stappen plan te maken om deze droom waar te maken.

Sociale positie

Mensen zijn sociale dieren. We staan allemaal met de relaties die we hebben in het sociale leven. Vaak komen hier we hier voor problemen of uitdagingen te staan. En dan? Hoe wil jij je relaties vorm geven? Welke doelen streef jij na in je relaties? Coaching kan uitkomst bieden. Belemmerende overtuigingen en houdingen kun je veranderen, zodat je op een andere manier een mensen tegemoet kunt treden. Je zult dan merken dat je meer en meer in je kracht komt te staan en op een prettigere manier je doelen samen met ander mensen, in vreugde kunt neer zetten.

Lichamelijke en Mentale klachten

Lichamelijk en mentale klachten hebben we allemaal. Meestal overwinnen we dat. Veel gaat van zelf over. Maar als dat niet het geval is kan coaching ook een oplossing bieden. Je doel is dan lichamelijke verbetering of misshien zelfs genezing. Door een andere mindset kun je ook lichamelijke en mentale klachten aanpakken. De psyche heeft een duidelijke invloed op ons lichamelijk dan wel geestelijk functioneren. Vaak hoor je dan ook lichaam en geest zijn een. Er is een duidelijke beinvloeding over en weer. Waarom onze mentale capciteiten dan niet te gebruiken om ons lichaam te helen? Wel is dit een proces dat je kunt opstarten maar dat zijn tijd nodig heeft. In dit coachingstraject staat centraal het los laten van oude blokkerende emoties en het loslaten van oude overtuigingen die ons niet meer helpen. Hierdoor vindt je lichaam de kracht om het genezingsproces in te gaan en te voltooien. Een ander stuk, dat daar onlosmakelijk mee verbonden is, is geestelijke als fysieke voeding. Welk voedsel hebben wij nodig in de breedste zin des woords. Ook dit maakt deel uit van dit coachingstraject. Een overzicht van de klachten vindt je onder Klachten.