Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Wat is een holistische benadering

Een holistische geneeswijze gaat ervan uit dat een klacht of een ziekte meerdere kanten heeft. Bij klachten of ziekten speelt je genetische aanleg, je voeding, je gedrag, je emoties, je overtuigingen en je zingeving (waar doe je het allemaal voor) een rol.

Je genetische aanleg is het eerste facet dat van belang is voor je gezondheid. Het bepaalt niet alleen je karakter en je lichaamsbouw, maar ook hoe je lichaam met voedingsmiddelen omgaat. Of er gemakkelijk of minder gemakkelijk vitamine- of mineraal tekorten ontstaan. Ook problemen met bepaalde voedingsmiddelen, zoals allergieën, kunnen genetisch zijn.

Een tweede facet dat van belang is voor je gezondheid, is je gedrag. Bepaalde manieren van handelen heb je jezelf eigen gemaakt. Veel hiervan is aangeleerd als kind, en later bijgeschaafd. Sommige vormen van gedrag zullen je kunnen sterken, andere zullen je tegenwerken omdat ze niet passen bij je unieke zelf. Voorbeelden zijn onze eet- en drinkgewoontes, het zesde kopje koffie, koekje erbij, of onze gewoontes om te veel te zitten in plaats van regelmatig te bewegen. Ons gedrag heeft dus veel invloed op onze gezondheid.

Het derde facet dat je gezondheid beïnvloedt, zijn je emoties. Emoties zijn altijd verbonden met je overtuigingen. Hoe denk je over andere mensen? Hoe denk je over de maatschappij? Overtuigingen worden vaak gedeeld met de mensen om je heen, in het bijzonder je familie. Zolang overtuigingen positief zijn, zullen ze positieve emoties oproepen en je kracht geven. Echter, overtuigingen kunnen ook negatief zijn en zullen dan negatieve emoties oproepen. Een voorbeeld van een negatieve overtuiging is: 'de wereld is gevaarlijk'. Dit is een overtuiging die angsten kan oproepen, en daardoor een verlammend effect zal hebben op je leven en uiteindelijk  je gezondheid zal ondermijnen.

Het laatste facet is zingeving of levensmissie. Dit is niet meer of minder dan een hoger doel voor jou of de zin van jouw leven. Dit kan voor ieder mens anders zijn en het een is niet beter dan het ander. Je kunt denken aan: ‘ik wil vriendelijk zijn naar andere mensen’ of ‘ik wil leren rust in mijn leven in te bouwen’ tot ‘ik wil een bescheiden of zelfs een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij’. Kortom er dient een zingeving in je leven aanwezig te zijn. Ziekte kan in dit geval ontstaan doordat je je te veel aanpast aan anderen en je je hoogste doel uit het oog verliest. Concreet betekent dit: te weinig aandacht voor je eigen levensdoel.

Een holistische geneeswijze houdt rekening met al deze facetten. Natuurlijk komen niet bij iedereen alle facetten aan bod. Wel kun je stellen dat er meerdere kanten zijn aan een klacht of een ziekte. En dat ieder mens zijn klachten op zijn of haar unieke wijze ervaart en dus ook een unieke behandeling nodig heeft.