Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

De drama driehoek

De drama driehoek is een communicatie model. We spelen in onze communicatie altijd een van de rollen. De eerste rol is de rol van de aanklager, iemand die te allen tijde de ander beschuldigd. De tweede rol is die van het slachtoffer in de betreffende situatie en de derde rol is die van de redder.

De overeenkomst in de rollen is dat alle rollen gespeeld worden vanuit angst. Dit zorgt er voor dat de rollen fixeren. Hierdoor blijft ieder in de eigen rol en is er geen open communicatie meer. Iedere deelnemer zal in de situatie weinig kunnen in brengen en problemen die we trachten op te lossen zullen een weinig optimale tot geen oplossing hebben.

Verder leid deze fixatie er toe dat in de opvolgende situaties de rollen vaak omwisselen. De helper of de aanklager kan bijvoorbeeld het slachtoffer worden omdat hij door zijn of haar vorige optreden anderen boos gemaakt heeft. Kortom een communicatie vorm die tot veel drama en weinig oplossingen leid.

Kunnen samen handelen van uit liefde, of wel vanuit opbouwende energie, dan ontstaat er ineens een flexibele situatie. De aanklager kan zich ineens in de schoenen van het slachtoffer verplaatsen en tot opbouwende kritiek komen; hij of zij wordt een bouwer. Het slachtoffer zal zijn onmacht loslaten en zijn of haar actie zien als een hulpvraag. En de redder kan zijn adviezen kwijt en wordt ineens een adviseur die nieuwe mogelijkheden aandraagt. De situatie is ineens verandert tot een opmaat naar de hoogst mogelijke oplossing voor het probleem waar de betrokkenen mee worstelden

Een communicatie vanuit liefde, of te wel wederzijds respect, zal iedere deelnemer in de beste versie van zichzelf brengen. Hierdoor zal communicatie leiden tot de beste oplossing voor allen. We zijn nu uit onnodig drama gestapt en kunnen stellen dat de drama driehoek getransformeerd is in wat vaak de winnaarsdriehoek genoemd wordt.