Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Wat is RET

RET is de afkorting van Rationele Emotieve Therapie. Deze vorm van therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913- 2007). Het gaat ervan uit dat je gedachten (ratio) je emoties bepalen. Dat betekent dat je gedachte (overtuiging) bepaalde emoties oproept. Positieve gedachten roepen positieve emoties op en negatieve gedachten doen het tegenovergestelde.

Deze vorm van therapie wordt spelenderwijs gebruikt bij faalangsttrainingen op scholen, maar heeft ook zijn weg gevonden in het coachen in de topsport. In de simpelste vorm is het jezelf afvragen of de gedachte over wat je doet een gedachte is die je helpt of die je juist in de weg staat.

Deze vorm van therapie staat ook bekend als de 5 G’s. De 5 G’s zijn: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Er is een gebeurtenis en over deze gebeurtenis heb jij een bepaalde gedacht. Bij deze gedachte ontstaat een gevoel (emotie), wat leidt tot een bepaald gedrag en vervolgens tot een bepaald gevolg (een nieuwe gebeurtenis). Inzicht in dit gebeuren geeft je de mogelijkheid om je leven te sturen.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een leerling op de middelbare school heeft de volgende gedachte bij een te maken proefwerk: ik zal wel weer een onvoldoende halen. Er ontstaat een gevoel van wanhoop. Het gedrag dat dit oproept, kan variëren van lichte buikkramp tot hyperventilatie. Het gevolg, de nieuwe gebeurtenis, is dat het proefwerk niet goed gemaakt wordt. Door in dit geval de negatieve gedachte onder de loep te nemen en te vervangen door een realistische positieve gedachte, kan de cirkel doorbroken worden. Hierdoor kan het volgende proefwerk met meer succes gemaakt worden

Kortom: je gedachten eens onder de loep nemen en een negatieve gedachte vervangen door een reële positieve gedachte kan je leven op een positieve manier veranderen. Natuurlijk is dit een leerproces, maar wel een die de moeite waard is en die je in je kracht kan zetten.