Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Jouw levensverhaal (biografie)

Wij mensen zijn verhalen vertellers. We vertellen ieder ons eigen unieke verhaal. Alle ervaringen worden in ons opgeslagen en tot een levensverhaal gecomponeerd. Mooie hoofdstukken en minder mooie hoofdstukken volgen elkaar op. Maar hoe ontstaat nu zo een verhaal?

Je DNA bevat je unieke levensverhaal

Jou DNA is meer dan je denkt. Het is als een groot boek geschreven door je voorouders, waarvan jij een deel hebt gekregen om je leven mee in te vullen. Op jou beurt mag jij aan dit boek schijven om jou nageslacht de mogelijkheid te geven unieke ervaringen als mens op te doen op Aarde

Je authentieke zelf

Leven vanuit je authentieke zelf is wat iedereen graag wil. Maar wat is dat authentieke zelf? In hoeverre bent je geconditioneerd door je voorouders en je opvoeders. Dit is een overdenking waard. Immers als je je conditionering los kunt laten of beter nog, ze in vrijheid kunt gebruiken in verschillende situatie dan kun je misschien spreken een zekere mate van authenticiteit. Deze vrijheid begint bij de wil om je authentieke zelf te tonen.

De drama driehoek

De drama driehoek is een communicatie model uit de transactionele analyse (TA). Het zijn de rollen die we in communicatie kunnen spelen. De drie rollen zijn: de aanklager (dader), het slachtoffer en de redder. Het probleem is niet de rollen die we spelen, maar of we deze spelen vanuit angst of liefde. Spelen vanuit angst leidt tot fixatie op een van de rollen, waardoor je niet tot het best resultaat komt voor alle betrokkenen

Mental Space Psychology

Mental Space Psychology, ofwel mentale ruimte psychologie, is een nieuwe ontwikkeling binnen de NLP. Het is een methode die gebaseerd is op het feit dat je hersenen driedimensionaal zijn. Dit impliceert dat de beelden die in je hersenen zijn opgeslagen ook drie dimensies hebben. Je kunt je dus voorstellen dat ieder mens dus een innerlijke mentale ruimte heeft, of met andere woorden een innerlijk landschap. Mental Space Psychology maakt gebruik van dit feit en heeft methoden ontwikkeld om u te helpen veranderingen in uw eigen mentale ruimte aan te brengen. Hierdoor bent u in staat om vele problemen te overwinnen. Mental Space Psychology werkt bijzonder goed bij onder andere lichte depressies.

Wat is RET

RET is een vorm van therapie die ervan uit gaat dat je denkwijze over een gebeurtenis een grote invloed heeft op hoe je met deze gebeurtenis omgaat. Technieken die binnen deze therapie ontwikkeld zijn, zijn wijd verspreid binnen allerlei coaching trajecten die binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en ook de sportwereld worden toegepast.

Wat zijn chakra's

Chakra’s zijn energiepunten in je lichaam. Met je chakra's maak je contact met je omgeving en stem je je af op alles en iedereen om je heen. Geloof of geen geloof in chakra’s is voor de werking niet interessant, net zoals je je niet bewust bent van je hart ben je je ook niet bewust van je chakra’s. Gelukkig ook maar dat je hart blijft werken ook als je er niet aan denkt.

Wat doet stress en wat kun je met massage

Het stress systeem dient om tot daden te komen. Je bent dan naar buiten gericht. Dit gaat ten koste van inwendige lichaamsfuncties. Daardoor ontstaat er in het lichaam schade (slijtage). Na een stressfase, is een rustfase noodzakelijk, zodat de schade in het lichaam weer wordt hersteld. Massage heeft een stressverlagende invloed en zal het lichaam activeren zich te herstellen.

Wat is NLP

NLP is in de jaren zeventig ontwikkeld in de Verenigde staten door Richard Bandler en John Grinder. Zij bouwden voort op bestaande stromingen in de psychologie. Het is een verzameling van vele technieken om naar je eigen gedrag te kijken als wel om dit gedrag te veranderen. Daarmee is een prachtige techniek om jezelf op een positieve manier neer te zetten en jouw hoogste doelen in het leven te bereiken.

Wat is een holistische benadering

Een holistische benadering gaat ervan uit dat lichaam en geest een eenheid vormen. Dit betekent dat problemen in je lichaam een invloed hebben op je geestelijk functioneren. Maar de andere kant is er dan ook, je denken en je emoties hebben verstrekkende invloed op je lichaam. Ook zaken als voeding spelen hierin een rol en zelfs de zin die je aan het leven geeft heeft invloed op je klachten en je ziekte.