Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Soorten coaching

Je kunt spreken over soorten coaching of coaching gebieden. Dit is afhankelijk van het doel dat je jezelf stelt. Als je je droom wilt volgen of zingeving wil vinden, spreken we over life coaching. Is het je doel om je talenten te ontwikkelen, dan spreek je over talent coaching. Al deze coachings gebieden vloeien uiteindelijk in elkaar over. Als je je talenten kunt neerzetten is de volgende stap lifecoaching: je levensdroom neer zetten. Als je na een burnout je energie terug hebt gevonden (zie coachen bij vermoeiheid) ga je daarna je talenten (talentcoaching) en levensdroom (lifecoaching) overwegen en stap voor stap neerzetten. Hieronder wordt kort weergegeven welke soorten coaching wij aanbieden:

 

 • Life coaching;                         verwezenlijk je droom en maak je leven zinvol.
 • Mental/Health coaching;      verbeter je lichamelijke en mentale gezondheid
 • Talent coaching;                     ontdek je talenten en ontwikkel ze
 • Business coaching;                omgaan met je talenten en uitdagingen in je werk

 

Verder bieden wij coaching aan bij vermoeidheidsklachten, vaak energie- of vitaliteitscoaching genoemd. Daarnaast coachen wij bij andere problemen; zoals lichte vormen van autisme, narcisme borderline, eetstoornissen en angsten. Hieronder vindt je een beschrijving van de door ons gebruikte coachingstools en de verschillende coachingsoorten.

Tools

Bij alle soorten coaching werken we met dezelfde tools. De belangrijkste tool is de biografie. Je biografie geeft je inzicht in je kwaliteiten als wel je valkuilen of je belemmeringen. Tools waar we samen mee werken komen uit de NLP, MSP en RET. Soms heeft  een belemmering een connectie  met vorige  generaties. Dan kan een vorm van voorouderregressie tot de mogelijkheden behoren. Verder kun je bij ons eenvoudige ademhalingsoefeningen, meditaties en affirmaties leren die jouw meer controle geven over je leven.

 

Life coaching

Life coaching helpt je gemakkelijker door het leven te gaan.

 

Dat is ook niet vreemd, want bij veel life coaches kun je terecht met alles wat je op je levensweg tegenkomt. Dit kan zijn op het maatschappelijke gebied of sociaal gebied. Belangrijk hierin is zingeving. Wat maakt jouw leven zinvol?

 

Life coaching helpt je met vragen als:

 • Wat wil ik en wat kan ik?
 • Hoe kan ik mijn sociale relaties verbeteren.
 • Hoe geef ik betekenis aan levensbepalende gebeurtenissen?

 

De vraag wat wil ik, is in wezen je missie, de droom die je wilt verwezenlijken in het leven. Life coaching maakt je bewust jouw droom en helpt je om deze concreet uit te werken. Er worden je technieken gegeven om bewuster te leven en je passie te verwezenlijken.

Je droom kennen en een weten hoe je dit wilt verwerkelijken is echter onvoldoende. Vaak zijn er namelijk belemmeringen in het leven die opgeruimd dienen te worden. Dit kan variëren van onverwerkte emoties of belemmerende overtuigingen. Van dat laatste enige voorbeeld; dit kan ik niet, dit hoort niet bij ons soort mensen, het wordt me zeker niet gegund.

Vaak heb je nog handvaten nodig om krachtiger te staan in alle sociale relaties die jouw levensdoel beïnvloeden. Hiervoor zijn techniek die de interactie tussen jou en de ander kunnen verbeteren.

Soms zijn er situaties in het leven geweest die nog geen plaatsje hebben gekregen. Door een andere betekenis te geven aan deze gebeurtenis kan die gebeurtenis jou juist helpen in het verwezenlijken van je droom.

 

Mental-Health coaching

Als we over gezondheid spreken hebben we het vaak over mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid. Er bestaat echter een zeer sterke relatie tussen mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid. Je denkwijze en overtuigingen hebben een grote invloed op je lichaam. Omgekeerd heeft je lichaam ook haar invloed op je mentale functioneren.

 

Er zijn 5 pijlers in je lifestyle die van belang zijn:

 • Voeding is iets persoonlijks, en afhankelijk van je micro-bioom. Het micro-bioom bestaat uit de bacteriën in je verteringsstelsel. Deze bepalen wat je wel kunt eten en wat niet.
 • Beweging is noodzakelijk, maar voor ieder is een programma nodig dat past bij de persoonlijkheid. Sport is hierbij een mogelijkheid
 • Stress management, stress is nodig om tot daden te komen maar teveel stress is één van de grootste vijanden van de mens. Het heeft een negatieve invloed op je slaappatroon en je voedingspatroon. Stressmanagement is omgaan met veranderingen in het leven of oude patronen die stress veroorzaken afleggen.
 • Zingeving is voor ieder mens van groot belang. Een zinvol leven is een leven waarin je je hoogste doel (missie) kunt neerzetten. Ziek zijn is vaak een teken dat we niet meer op het pad van onze missie zijn.
 • Communicatie is leren van elkaar. Je kunt alleen jezelf ontdekken door je te spiegelen aan de ander. Je eigen kwaliteiten, deugden en ondeugden ontdek je in de interactie met de ander. Problemen in de communicatie met de ander zal dit proces ondermijnen. Dit leidt tot vereenzaming en uiteindelijk tot lichamelijke klachten. Vandaar dat communicatie een belangrijke pijler is om optimale gezondheid te bereiken.VoedingVoeding is iets persoonlijks, en afhankelijk van je micro-bioom. Het micro-bioom zijn de bacteriën in onder andere je darmen. Deze bepalen wat je wel kunt eten en wat niet.

 

Mental-Heath coaching is dus een holistische coachvorm waarmee je je algehele gezondheid kunt verbeteren. Het doel om je lichamelijke als wel je geestelijke gezondheid te verbeteren. Ook hier worden, net als bij life coaching belemmerende emoties en belemmerende overtuigingen opgeruimd. Hierdoor kan lichaam het genezingsproces ingaan en  wie weet welke wonderen er nog geschieden.

 

Talent coaching

Met talent coaching kun je  inzicht krijgen in de talenten die je hebt. Je wordt begeleidt in het ontwikkelen van je talenten en deze neer te zetten in het dagelijks leven. Inzichten in je talenten kun je verkrijgen op verschillende wijzen:

 

 • door je eigen biografie te schrijven
 • door onderzoek te doen naar de bezigheden van je voorouders
 • Door gesprekken te voeren met naasten
 • door te alert te zijn op wat je bezighoud in het leven

 

Een talent coach helpt je met het schrijven van een biografie. Biedt hulp om al deze informatie te ordenen en daar samen met jou betekenis aan te geven. Daarnaast zal de coach samen met jou op zoek gaan naar eventuele  belemmeringen die vast zitten aan deze talenten.

Ook onderzoekt de coach samen met jou hoe je deze talenten kunt neerzetten en of dat jouw manier is of die van je opvoeders. Je wordt dan ook begeleid je eigen keuzes hierin te maken. Dit betekent vaak het doorbreken van oude patronen. Als nodig, zal een talent coach je helpen om een carrière switch te maken. In het laatste geval is sprake van life coaching, namelijk het begeleiden naar een nieuwe droom. Begeleiding naar een nieuwe manier van zingeving geven aan het leven.

 

Business coaching

Met business coaching leer je om jezelf beter neer te zetten in je maatschappelijke positie. Centraal hierin staan de problemen of uitdagingen, die je ondervindt in je werk. Deze uitdagingen zijn vooral gerelateerd aan je biografie. In de biografie liggen jouw denkwijze over het leven en de houdingen die je ten toon spreid besloten. Als de denkwijzen en houdingen, die je hebt opgedaan in het leven, overeenkomen met je functie zullen deze je versterken. Maar helaas hebben we vaak overtuigingen en houdingen die ons verzwakken. In dat geval is business coachen een must om verder te komen. Een belangrijk onderdeel is dan ook werken aan belemmerende overtuigingen.

In hogere functies is coaching van groot belang. Zo ontvangen veel CEO’s van grote bedrijven coaching. Verder doet een derde van alle CEO’s van grote bedrijven momenteel aan een of andere vorm van meditatie. Van meditatie is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat het rust brengt in het hoofd.