Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Coachen bij verschillende problemen

 

Narcisme

 

Over narcisme hebben we in het  algemeen veel vooroordelen. In veel boeken lees je en veel theratpeuten zeggen zelfs: Narcisten zijn slechte mensen die je moet vermijden. Echter in wezen is narcisme niets meer dan overcompensatie. Het programma dat deze mensen spelen is dat ze iets heel goed kunnen, maar hierachter schuilen vele problemen. Daarnaast is het voor omstanders een moelijke opgave om te gaan met mensen met sterke narcistische kenmerken. In het sociale leven kunnen de gevolgen voor beide partijen desatreus zijn. Het spreekt voor zichzelf dat overcompensatie op een gegeven moment zijn tol vraagt.

 

De Narcist

Het zijn mensen die in hun jeugd veel kritiek hebben gehad. Daardoor zijn ze zeer kritisch geworden naar anderen en blokken ze alle kritiek die van buiten komt. Doordat ze alle kritiek buiten zich houden zullen ze helaas zelden naar een coach of therapeut komen. Jammer eigenlijk, want in over compesatie ligt weining levensvreugde en is vastlopen op bepaalde levensgebieden onvermijdelijk.

Echt narcisme is niet gemakkelijk op te lossen. Het is namelijk een familie aangelegenheid van pijn die doorgegeven wordt van generatie op generatie, totdat iemand dit wil doorbreken. Narcistische patronen zijn te doorbreken, maar dit vergt veel tijd.

Momenteel is in het bedrijfsleven de kennis over narcisme aan het toenemen. Dit heeft tot gevolg dat carrièremogelijkheden, voor mensen met een narcistisch presentatiepatroon, minder worden. Hopelijk leidt dit er toe dat mensen die sterke narcistische patronen neerzetten hulp gaan zoeken.

Gewerkt wordt met de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-V lijst. Deze kenmerken zijn in feite kwaliteiten die overdreven tot uiting gebracht worden. Coaching is er dan ook op gericht deze kwaliteiten op de juiste manier neer te zetten. Dit vraag wel om de onderliggende problematiek te verwerken. Hiervoor worden NLP- en MSP-technieken toegepast. Ook wordt gebruik gemaakt van de biografie om de onderliggende problemen zichtbaar te maken en verdere talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Het slachtoffer van de narcist

Er is geen enkel persoonlijkheid type waarbij we zo duidelijk spreken van dader en slachtoffer. Het slachtoffer van een narcist is dan degene die vaak het dichtsbij de narcist staat en zich in deze situatie niet meer staande kan houden. Het zijn deze personen die het meest bij een coach of therapeut terecht komen. Is dit juist? Of is dit onjuist? Het antwoord ligt in de vraag: Waarom heeft het slachtoffer nooit zijn of haar grenzen gesteld? Waarom zit het slachtoffer in een relatie waar sprake is van winnen en verliezen, van gelijk en ongelijk, kortom een relatie met een eeuwige machtsstrijd.

Ook omstanders (slachtoffers) van narcisme kunnen hulp nodig hebben om in hun kracht te komen. In feite zijn slachtoffer en dader twee kanten van dezelfde medaille. Leert het slachtoffer in eigen kracht te staan en grenzen te stellen, dan rest voor de narcistische persoonlijkheid nog alleen de weg van verandering of vertrek om op zoek te gaan naar een nieuw slachtoffer. Dit betekent dat in een partnerrelaties het slachtoffer degene met narcistische patronen kan doen bewegen tot verandering.

Ook hier wordt gewerkt met de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-V lijst. Er wordt inzicht gegeven over hoe deze kenmerken in de eigen familie geschiedenis voorkomen. Verder kunnen deze kenmerken, die in feite kwaliteiten zijn, juist versterkt worden. Coaching is er dan ook op gericht grenzen te stellen en de eigen kwaliteiten neer te zetten. Dit er vraag wel om belemmeringen op die gebied op te ruimen. Hiervoor worden NLP en MSP technieken voor toegepast. Ook wordt gebruik gemaakt van de biografie om de onderliggende problemen zichtbaar te maken en verdere talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Autisme

Autisme kent gradaties, van zeer licht tot zwaar. Coaching is geschikt voor diegenen die maatschappelijk en sociaal redelijk functioneren maar tegen begrenzingen aanlopen.

Autisten zijn hoog gevoeligheid, waardoor zij ernstige kwetsuren hebben op gelopen in contact met mensen. Hierdoor hebben zij zich vaak afgesloten van de maatschappij of van het sociale leven. Een ander probleem is de gevoeligheid voor zware metalen en gifstoffen.

Coaching is gericht op dieper leren voelen en meer contact maken met het lichaam. Verder wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de talenten en het realiseren van je levensdroom. Voor dit laatste wordt de biografie gebruikt om inzicht te verkrijgen in de talenten en eventuele overwerkte emoties. En wordt een breed scala aan NLP-en MSP-technieken ingezet om allerlei belemmeringen los te laten.

 

Borderline

Bordeline is een vorm van emotionele instabiliteit. Hierin zijn verschillende gradaties. Van ernstige gevallen bij een dissociatieve identiteitsstoornis ( DIS) waarbij sprake is van geheugenverlies tot onconventioneel gedrag. Een ernstige vorm van borderline is helaas niet geschikt voor coaching. In deze gevallen is er vaak meer begeleiding (een begeleidingsteam) nodig.

Coaching is gericht om de trigger te ontdekken die leidt tot het onconventionele gedrag en om handvaten te geven om terug te keren tot een stabiele staat. Verder wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de talenten en het realiseren van je levensdroom. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de biografie om inzicht te verkrijgen in de talenten en eventuele overwerkte emoties. En wordt een breed scala aan NLP en MSP technieken ingezet om allerlei oude patronen los te laten.

 

Eetstoornissen

Eetstoornissen worden gezien als een verslaving, een uit de handgelopen gewoonte. Hiervan is sprake als je eetgewoonten een negatieve invloed hebben op je gezondheid. Iedereen kent het, je eet iets waarvan je weet dat het niet gezond is of waarvan je nadien buikklachten krijgt. Verslavingen, op welke wijze dan ook, zijn pijnstillers voor het leven. Zij zijn niet dodelijk, maar verkorten wel het leven. Er zijn verschillen verslavingen die onder eetstoornissen vallen; alcoholisme, eetverslaving (eetbuistoornis of boulima) en anorexia.

Alle verslavingen hebben te maken met het uit de weg gaan van de pijn van het leven. Maar heeft niet iedereen zijn eigen pijn? En zou het niet goed zijn om de pijn van het leven op te ruimen? De beloning is het in ieder geval waard; een zinvol en genietenswaardig leven.

 

De uitdaginging voor:

Alcohol verslaving: leer je wijsheid te gebruiken om je leven vorm te geven.

  • Bij mensen met alcohol verslaving neemt het item macht en onmacht een belangrijke plaats in. Je macht op een positieve manier te gebruiken is dan ook van groot belang. Als ook de vraag; in welke situaties voel je je onmachtig? En zou je dat willen loslaten en willen leren deze situaties ander te benaderen?

Eetverslaving: geef je seksualiteit de juiste plaats in het leven

  • Er is een duidelijke relatie tussen eten en seksualiteit. Dat zie je terug in de vele reclames over deze onderwerpen. Beide heb je nodig om te overleven. Onder seksualiteit wordt hier verstaan alle vormen van aanraking; van de kameraadschappelijke aanraking tot de meest intieme aanraking. Ook is er een duidelijke relatie met jezelf veilig voelen..

Anorexia: geef je seksualiteit je juiste plaats in het leven en maak je leven zinvol, leef je droom

  • Ook hier is een duidelijke relatie tussen eten en seksualtiteit. Maar het gaat verder, er is weinig acceptatie naar het leven. Het leven op aarde is echt niet wat je er ooit van verwachte. Van groot belang is hier de vraag te stellen: wat is voor mij een zinvol leven en hoe bereik ik dat? Of te wel; Wat is mijn droom en hoe realiseer ik die?

Bij alle eetstoornis is coaching gericht op het loslaten van de vele schuldgevoelens. Accepteren van het leven zoals het zich aandient en sturing te geven aan dat wat je kunt sturen. Kort om; zie je levenspijn onder ogen en verwerk het en bouw positief aan je nieuwe manifestatie.

Verder wordt er, indien nodig, gewerkt aan de ontwikkeling van je talenten en het realiseren van je droom. Hoe kom ik bij mijn passie en hoe realiseer ik mijn droom? Ook kan hier bij gebruik gemaakt worden van de biografie om inzicht te krijgen in je talenten en eventuele onwerkte emoties. En wordt een breed scala van NLP en MSP technieken ingezet om allerlei belemmeringen en oude patronen los te laten.

 

Angsten en fobieen

 

Angst heeft een signalerende functie. Het waarschuwt ons voor iets of iemand. In die zin is het een goede leermeester. Maar als angst een duidelijke beperking heeft op ons functioneren dan is er een probleem Bij angstproblemen ontbreekt het vaak aan zelfvertrouwen en, daarmee verbonden, zelfwaardering. Hierdoor zijn we vaak niet instaat om onze verantwoordelijkheden in te vullen.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde geeft ons de kracht angsten te overwinnen. Maar ook de kracht om taken die we ooit uit de weg zijn gegaan, omdat we er nog niet aan toe waren, te gaan invullen.

 

Fobieën zijn vaak projecties van uit het innerlijk. Speciaal geldt dit voor de angstfobieën. Dit zijn angsten met een trigger. Denk aan angst voor spinnen of voor muizen. Voorts zit hier vaak een betekenis achter. Angst voor spinnen, uitgezonderd de vogelspin, zouden te maken kunnen hebben met stoffigheid, spinnenwebben, viezigheid of verval. En angst voor muizen heeft een link naar armoede, besmetting en viezigheid.

Er is een duidelijke relatie tussen angst enerzijds en de fight/flight en Freeze reactie. Ieder heeft het wel eens meegemaakt. Een hond gromt tegen en de eigenaar zegt tegen je: ze is geschrokken, ze is bang. Vechten of vluchten is een reactie op een onderliggende angst. Welk programma is bij jou verbonden aan de angst?

We hebben allemaal onze programmaties. We zijn geprogrammeerd tot…….. Het is van belang te om leren onbevangen om te gaan met alle programmaties, die ons gegeven zijn. Maar, maak jij de keuze of overkomt het je? Doorbreek oude programma's en breid je keuzeopties uit, zodat jij kunt kiezen welk programma in welke situatie het hoogste resultaat oplevert voor iedereen. 

 

Coaching is gericht om je zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten. Daarnaast helpt coaching bij het ontdekken van de trigger die er toe leidt jezelf te verliezen in een angstprogramma. En ook biedt het handvaten om terug te keren tot een programma dat positief werkt. De biografie geeft hiervoor uitkomst en kan inzicht geven in welke talenten je in je leven niet hebt gebruikt en of je je droom (missie) naleeft. Belemmeringen of onverwerkte emoties worden duidelijk, en een breed scala van NLP en MSP technieken kunnen  ingezet worden om dit los te laten.

En als de angst is verdwenen sta je ineens in een nieuwe versie van jezelf. Dan zullen zich nieuwe mogelijkheden aandienen om je leven zinvoller en genietenswaardig te maken.