Leven in Kracht Leven vanuit je eigen essentie - Jaap Tol    Contact
Neem vrijblijvend contact op

Coachen bij vermoeidheid

Vermoeidheid is iets waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Vooral jonge mensen hebben last van energie gebrek.Je spreekt dan van Burn-out, Bore-out of in ernstige gevallen ME. Dit laatste is ook bekend onder de naam Chronisch vermoeidheidssyndroom. Dit type coachen wordt vaak Energie-coachen of vitaliteit coaching genoemd.

In alle gevallen waarin vermoeidheid optreedt is het van belang om jezelf de vraag te stellen: Wat geeft mij energie en wat vraagt energie van mij. In het coachingstraject neem deze vraag een belangrijke plaats in.

Burn-out, Bore-out of ME hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Hieronder volgt hiervan een korte beschrijving.

 

Burn-out

Bij een burn-out zegt het lichaam stop, het is tijd voor een stap op de plaats. De fysieke energie is laag en de mentale energie is nog op een vrij hoog niveau. Gewerkt wordt met de biografie. Hierin ligt veel informatie omdat burn-out een gevolg is van stapeling die vaak begonnen is in de jeugd. Toen is reeds een patroon ontstaan om door te gaan in situaties waarin een stop noodzakelijk is.

Coaching is dan ook gericht op grenzen stellen. Burn-out vraagt om een bezinning: Waar sta je? Wat wil je?

Burn-out is in wezen een uitnodiging om je te bezinnen op je eigen kracht. En je af te vragen:

  • Wat is mijn werkelijke droom?
  • En hoe wil ik die bereiken?

 

Bore-out

Bij Bore-out kan het niveau van de  lichamelijke energie vergelijkbaar zijn als bij een burn-out. Maar bij bore-out speelt het probleem meer op het mentale vlak. Hier is het energie niveau het meest gedaald. Er is dus sprake van lusteloosheid die zelfs over kan gaan in apathie. Het is een combinatie van depressiviteit en een energie probleem. Centraal hierin staat onder-belasting. Je talenten worden niet aangesproken. Er is geen levensbevrediging. Het coachen is gericht op het terugkrijgen van levenszin en je passie weer volgen.

Bij Bore-out dienen dezelfde vragen te worden gesteld als bij Burn-out. Er zijn dus grote overeenkomsten in de aanpak.

 

ME

ME (Chronisch vermoeidheidssyndroom) is een diepere vorm van burn-out of bore-out. ME gaat vaak gepaard met:

  • Verdergaande allergie├źn
  • Hooggevoeligheid, super alert zijn
  • Moedeloosheid of het niet meer zien zitten

De aanpak is gelijk als bij burn-out of bore-out, maar het traject is langer omdat het lichaam in een neerwaartse spiraal is beland.